Misją naszej kancelarii jest zapewnienie kompleksowej obsługi przedsiębiorstw i innych podmiotów, w oparciu o specjalistyczną wiedzę oraz doświadczenie, a także poprzez współpracę ze specjalistami w określonych dziedzinach prawa, jak również innych dziedzinach związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Nasz zespół posiada 15-letnie doświadczenie w prawie IT i nowych technologii, prawie własności przemysłowej, prawie autorskim oraz stosowaniu ustawy o ochronie danych osobowych. Nasza wiedza oraz wieloletnia współpraca z doświadczonymi audytorami, ABI i ASI pozwolą Państwu przejść bezpiecznie przez proces wdrożenia RODO. W ramach oferty zapewniamy przeszkolenie Państwa pracowników, dokonamy audytu dotychczasowych procedur ochrony danych, przygotujemy niezbędną dokumentację dostosowaną do Państwa potrzeb, przeprowadzimy kompleksową analizę ryzyka przetwarzania danych oraz zaproponujemy odpowiednie do poziomu ryzyka środki bezpieczeństwa.

W ramach wdrożenia dokumentacji zgodnie z wymaganiami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tzw. RODO oferujemy m.in.

a) proces weryfikacyjny w zakresie:

 • wdrożonych klauzul informacyjnych i zgód
 • podlegania obowiązkowi prowadzenia rejestru czynności przetwarzania
 • wdrożonych i stosowanych umów powierzenia przetwarzania,
 • zaimplementowanych środków technicznych i organizacyjnych dla zapewnienia ochrony danych osobowych

b) rejestr czynności:

 • spis aktywów i aktywów wspierających
 • określenie właścicieli aktywów
 • sporządzenie formuł procesów – analiza procesowa

c) analiza ryzyka:

 • opis zabezpieczeń, zagrożeń i innych ograniczeń
 • określenie kryteriów akceptacji ryzyka
 • opis mechanizmów kontrolnych
 • opis szacowania ryzyka
 • analiza ryzyka związana z bezpieczeństwem przetwarzania danych, zgodnością z prawem, rzetelnością, z wpływem przetwarzania na prywatność, związana z Privacy by Design, zasadą ograniczonego celu
 • ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych
 • opracowanie polityki zarządzania naruszeniami oraz polityki zgłaszania naruszeń
 • opracowanie wzorów dokumentów informacyjnych, pouczeń w zakresie prawa do informacji, dostępu do danych, przenoszenia danych i ograniczenia przetwarzania,